NUMEDAL TOMTESERVICE AS
Org nr: 990272034Flotte hyttetomter ved Tunhovdfjorden
Vi har flotte hyttetomter for salg i strandkanten langs Tunhovdfjorden. Vi kjøpte et tomtefelt med selveide hyttetomter i Juli 2011. Feltet består av 13 tomter. De fleste tomtene er solgt, men det er fortsatt mulighet for å skaffe seg en helt tomt helt i strandkanten. Tomtene blir på ca. 1500m2.

Alle tomtene har flott utsikt utover Tunhovdfjorden, og ligger mellom 50 og 100 meter fra fjorden. Tomtene ligger rett ned for avkjøringen til Langedrag. Tomtene ligger sydvendt, og har meget lang solgang. Alle hyttene får vei frem, og tilknyttes strøm. Alle hyttene får rett til båtplass i tilknytning til tomta.

Ved å eie tomt langs Tunhovdfjorden, har man en helårs hytte. Det er meget gode muligheter for båtliv og bading om sommeren, og om vinteren kan man gå på ski opp i fjellet på begge sider av fjorden. Om man ønsker å kjøre slalom, er det ca. 20 minutters biltur til Nesbyen alpinsenter, og ca 35 minutter til Geilo. Området har rikelig med fiskemuligheter, og flere grunneiere leier ut jakt av forskjellig art.Ved interesse for kjøp av tomt, kontakt:
 
Ole Gunnar Haug
oleghaug@online.no
32743743 / 94869373

Ronny Andersen
ronny.andersen@online.no
32745333 / 92452004
Salg av hyttetomter i Uvdal Alpinsenter

Numedal Tomteservice AS eier et tomtefelt med hyttetomter i Uvdal Alpinsenter. Tomtefeltet ble kjøpt i 2006, og inneholdt i utgangspunktet. 72 hyttetomter. Vi har nå igjen 13 tomter, og disse er de eneste selveide hyttetomtene i senteret.

Tomtefeltet er senterets nordligste hyttefelt, og ligger stille og fint til med Bjønnebekk rennende forbi på nordsiden. Området strekker seg fra Britaløypa i toppen, og ned til Uvdalselva i bunnen. Det betyr at de øverste tomtene har ski inn / ski ut. Mens de nederste tomtene ligger i tilknytning til, og med utsikt mot elva som renner i dalbunnen. Tomtene ligger 600 meter fra servicebygget med badeland. Alle tomtene er høystandard tomter med tilknytning til kommunalt vann og avløp, samt strøm og fibertilknytning for kommunikasjon.

Tomtene fordeler seg med 6 5 tomter i øvre del av tomtefeltet. Disse tomtene har ski inn / ski ut. Tomtene er ferdig planerte, og meget enkle å bebygge. Tomtene har fin utsikt både mot øst og mot vest. Tomtene har ikke naboer verken mot syd eller mot vest. Tomtene ligger fint til på planerte platåer. De nederste tomtene ligger i to tomteområder lenger ned i dalsiden. Områdene er svakt skrånende, og forholdsvis enkle å bebygge. I område H3 er det to tomter igjen for salg, tomtene er ca. 700m2, og kan bebygges med hytter på inntill 150 m2.

Område H4 er solgt i sin helhet i 2010. Område H2 er et mindre område på ca. 1800m2. Området er inndelt i 6 tomter. Her har
vi godkjenning i henhold til reguleringsplanen til å bygge enkeltstående hytter på inntill 90 m2, alternativt dobbelthytter på to tomter inntill 180 m2. Tillatt utnyttelsesgrad er 30%, det betyr at man kan bygge totalt 600m2 på området. Hvis det er ønskelig, kan vi også tilby hytter til meget konkurransedyktige priser.

Vi har samarbeid med 3 hytteleverandører, og kan tilby laftede hytter, stavlaft hytter og hytter i reisverk. Hyttene produseres i Estland, Sverige eller Norge alt etter valg av leverandør. Som eksempel kan vi tilby hytter med grunnflate på 60m2 og hems på 15m2 nøkkelferdig, inkludert selveid tomt og alle tilknytningsavgifter fra 1.800.000,-. Hyttene har da 3 soverom.

Vi setter oss gjerne rundt forhandlingsbordet med utbyggere som ønsker kjøp av områder, eller enkeltpersoner som ønsker å kjøpe hyttetomt, reisverk av hytter, eller nøkkelferdige hytter. Vi kan også tilby oppfølging av deres byggeprosjekt etter åpen bok prinsippet,
med et avtalt påslag på faktiske priser.

Numedal Tomteservice eies 50% av entreprenør Ronny Andersen. Vi kan derfor tilby alt, også av grunnarbeid med støping av plate.Ved interesse for kjøp av tomt / hytte eller tomteområde, kontakt:

 
Ole Gunnar Haug
oleghaug@online.no
32743743 / 94869373

Ronny Andersen
ronny.andersen@online.no
32745333 / 92452004
Flesberg Bensinstasjon

Flesberg bensinstasjon ble kjøpt av Numedal Tomteservice AS, og overtatt 1. Desember 2009. I løpet av 2010 er bygg, tanker, pumper og annet klargjort for drift. Stasjonen ble åpnet igjen i Juni 2010.

Bygget har tre toalett, god plass til kioskvarer, kontoravdeling og egen avdeling for kafèdrift med plass til ca. 20 personer. Bygget har også egen vaskehall for selvvask av biler, samt eget verksted med løftebukk. I verkstedet er det god plass for ekstranæring, så som dekksalg eller annet. Alle drivstofftanker med rør systemer og egen fylleautomat ble skiftet ut i 2006. Pumpene er også av nyere dato.

Fremover vil selskapet videreutvikle bygget og området. I 2010 er det gjort den mest nødvendige opprydding i området rundt stasjonen. Men vi er ikke i mål med jobben. Utvendig vil vi pusse og bekle bakveggen på bensinstasjonen. Vi vil også sette opp verandaer for de to leilighetene som ligger i andre etasje. Vi skal legge asfalt på de manglende områder, og på sikt overflatebehandle bygget.

I andre etasje av bygget er det klargjort for leiligheter. Dette blir leiligheter på ca. 100m2. Leilighetene blir topp moderne med downlight i taket, og overflatebehandling i lyse farger. Leilighetene vil få to soverom, stue, kjøkken, gang, bad/vaskerom og klesrom. De vil i tillegg få hver sin veranda, med utgang fra stua. Leilighetene skal leies ut, så det er bare å ta kontrakt med Ronny eller Ole Gunnar hvis leie er interessant.


For interesserte kontakt:

Ole Gunnar Haug
oleghaug@online.no
32743743 / 94869373

Ronny Andersen
ronny.andersen@online.no
32745333 / 92452004
Leilighetsbygg i Flesberg
Numedal Tomteservice AS har kjøpt leilighetsbygget Nyheim i Flesberg. Bygget ligger sentralt til ved RV40, ved siden av Flesberg bensinstasjon. Rett over veien ligger dagligvarebutikken Joker Flesberg. I bygget er det totalt 5 utleieleiligheter. Bygget er meget solid bygget med første etasje i mur, og begge etasjeskiller i betong. Det betyr at bygget er meget trygt med tanke på brann, vannlekkasjer og annet.

Alle leilighetene er pusset opp i større og mindre grad. Alle vinduene i leilighetene er skiftet ut. Badene er helt / delvis oppusset. Leilighetene har forskjellig størrelse med et, to eller tre soverom. Pr. dags dato er alle leiligheter leiet ut, men dette vil variere over tid. Ved ønske om å leie leilighet av oss, er det bare å ta kontakt, så vil vi informere om hvorvidt det er ledige leiligheter.

Prisene vil variere fra 3500 til 5000,-. Pr. måned inkludert forsikring og vann / avløp / renovasjon. Utvendig skal det til enhver tid være ryddig, og en videre oppussing av. uteområdet skal foretas. Bygget er seksjonert, og leiligheter vurderes solgt, etter hvert som vi får ledige leiligheter. Ta kontakt hvis kjøp av leilighet er aktuelt, så kan vi diskutere oss frem til en løsning.Ved interesse for å leie leilighet, kontakt:


Ole Gunnar Haug
oleghaug@online.no
32743743 / 94869373

Ronny Andersen
ronny.andersen@online.no
32745333 / 92452004
Numedal Tomteservice AS
org nr: 990272034

Numedal Tomteservice AS ble stiftet i 2006. Selskapet ble stiftet i forbindelse med kjøp av et tomtefelt i Uvdal Alpinsenter. Intensjonen med selskapet var å drive kjøp, salg og utvikling av tomter og eiendommer. Eiere av selskapet var fra starten av Ronny Andersen og Bård Terje Skarpås med en 50/50 fordeling av eierskapet. Bård Terje Skarpås solgte seg ut av selskapet i 2008. Da var selskapet 100% eid av Ronny Andersen.

I forbindelse med oppkjøp av to eiendommer i Flesberg i November 2009 ble eierskapet igjen delt ved at Ole Gunnar Haug kjøpte seg inn med en 50% eierandel. Byggene som ble oppkjøpt i Flesberg er Flesberg bensinstasjon, og nabobygget, som er et leilighetsbygg med 5 utleieleiligheter og verksted i kjelleren. Intensjonen med videre drift av selskapet ble derved endret til også å omfatte utleie av eiendommer. I tillegg vil det drives salg av kjøretøyer og annet via selskapet, etter utvidelsen.

Selskapet jobber nå med utvikling av flere tomteområder i både Nore og Uvdal, og Hol kommune. Prospekter og annen informasjon vil legges ut på nettsidene etter hvert som tomter blir klare. Tomter kan tilbys både som rene råtomter og som ferdige tomter med all infrastruktur. Selskapet samarbeider også med flere hytteleverandører, så vi kan levere flere typer hytter i alle størrelser fra råbygg til nøkkelferdige hytter.

I 2011 har selskapet gått sammen med BN Eiendom om kjøp av Skjønne skole. Et nytt selskap, Numedal Næringslokaler AS er stiftet, og står som eier av bygget. Tanken bak kjøpet er utleie av næringslokaler. For mer informasjon rundt dette, gå inn på nettsiden: www.nnll.nowww.ronnyandersen.no

www.numedaltomteservice.no